Kegiatan KKL PPs PAI Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2013


PPs PAI UMPAR T A 2013 Melaksanakan Kulia Kerja lapang Ke Malaysia dan Singapura, tanggal 10 – 15 Maret 2013.
Pimpinan Rombongan: Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, M.Si. & Dra. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.
Mahasiswa KKL dibagi 4kelompok:

1.      Dosen Pembimbing:  Drs. HA Arafah Majid, S.E., M.Si
      Lokasi pokok             Genting Highland.
      Kordinator                 Drs. H. Sawaty Lambe
      Sekretaris                   Syukriah, S.Pd.I
      Anggota                     Tajuddin Daki
                                         Ahmad Sulaiman, S.Pd.I
                                         Ismail Muhzi, S.Ag
                                        Hasniah, S.Ag
                                        Elihami, S.Pd.I
2    Dosen Pembimbing:  Dra. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.
      Lokasi pokok             Universitas Kebangsaan Malaysia
      Kordinator                 Drs. Kamaruddin
      Sekretaris                   Imrawati, S.Pd.I
      Anggota                     Husri, S.Pd.I
                                         Drs. Nasrum
                                         Habibi Rahman, S.Pd.I
                                         Munawarah, S.Ag

3.      Dosen Pembimbing:  Dra. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.
Lokasi pokok             Studios on Sentosa Island Singapura                   
Kordinator                 Asri Mustari, S.Pd
Sekretaris                   Satriana, S.Pd.I
Anggota                     Lukman, AT
                                   Farid Ahmadi, S.Ag
                                   Basmiati, S,Pd.I
                                   Dra. St. Maryam. W.
                                   Sutarmi Khabir, S.Ag
4.      Dosen Pembimbing:  Drs. HA Arafah Majid, S.E., M.Si
      Lokasi pokok             Universitas Tehnologi Malaysia
      Kordinator                 Drs. Najib La Ady
      Sekretaris                   Nurlia Baja, S.Pd.I
      Anggota                     Drs. Sirajuddin
                                         Asma Arsyad, S.Ag
                                         Surdianawati, S. Ag
                                         Hasniah Tahir, S.Ag
 

            Depan: Drs. HA Arafah Majid, S.E., M.Si,  Prof. Dr. Muhammad Siri         Dangnga, M.Si. Ir. Abdullah, Bora.
(di ruang pertemuan Pakulti Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia).


Depan: Dr. Nashirul Haq, Ir. Abdullah Bora.  Harniati, S.Si,Apt. M.Kes.  Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, M.Si. Sawaty Lambe, Dra. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.
(di depan ruang pertemuan Pakulti Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia).
di Pakulti Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia ini merupakan kunjungan perguruan tinggi yang pertama dilakukan rombongan di Malaysia. Rombongan disambut penuh suasana kekeluargaan, rombongan dijamu  makan siang,  dan dibicarakan hal-hal tentang adanya kerja sama kedua universitas (UMPAR & UKM). Berita bersambung...Komentar