Ramadhan 1434 H. 5.Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Muslim menyadari dengan mendalam kegunaan ibadah: zakat, infaq, dan shadaqah sehingga persyarikatan Muhammadiyah sedini mungkin mendirikan panti asuhan anak yatim di berbagai wilayah, daerah sebagai sarana pelaksanaan ibadah tersebut.
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan [659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At Taubah (9): 103).658)    Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.659)    Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
 
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana[647]. (Q.S. At Taubah (9): 60). 
[647] Yang berhak menerima zakat harta ialah:
  • Orang fakir: yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
  • Orang miskin: tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
  • Pengurus zakat: diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
  • Muallaf: kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
  • Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
  • Orang berhutang: yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
  • Pada jalan Allah (sabilillah): untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
  • Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapun yang berhak atas zakat fitrah: santapan bagi orang-orang miskin.

 
Dari Ibnu Abbas: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fithri sebagai penyuci orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan kekejian sekaligus santapan bagi orang-orang miskin. (H.R. Abu Daud).

Semoga

Komentar